CD-skivor som jag har sammanställt.
Materialet är huvudsakligen hämtat ur Födelse, Död, Vigsel, och Husförhörsböcker,
samt från böcker och andra forskare, där jag har angivit var uppgiften är hämtat.

LYCKSELE  fs. AC 1700-1930

Lycksele församling blev år1606 utbruten ur Umeå landsförsamling. Åsele utbruten 1648,  Gillesnoule (Sorsele) utbruten 1674. Tärna utbruten 1780,.  Stensele utbruten 1815, Örträsk utbruten 1848

Databasen innehåller 132678 personer, som även innehåller utbrytarförsamlingarna Malå 1744-1949 Örträsk till 1929 Björksele till 1933 Stensele 1900 Sorsele 1900 Tärna 1895
Samt en hel del från Arvidsjaur (BD), Arjeplog (BD), Degerfors (Vindeln) (AC), Vilhelmina (AC), Burträsk (AC), Skellefteå (AC), Umeå (AC), Nordmaling (AC), Norge, m.m
Ambitionen har varit att försöka få med samtliga personer som vistats kortare eller längre tid i församlingen

Materialet är huvudsakligen hämtat ur Husförhörslängden.
I källhänvisningen anges församling, seriesignum, volym nummer, årtal och sidnummer samt mikrokortets blad nummer 
Även uppgifter som hämtats från andra forskare.
Exempel:
Skellefteå Socken 1650-1790, Ulf Lundtröm (red), Umeå, 2001. "Skellefteå Socken 1650-1790 s. xxx"
Karl- Erik Gavelins Böcker Vilhelmina-borna -1920 Del 1-2, exempel. "Vilhelminaborna Del 1. Lat 101"
Karl-Erik Gavelin Åseleböcker (Åseleborna 1674-1920), exempel "Åselebok Rås 5"
Samer och Nybyggare i Inlandet, en Cd-skiva av Kjell-Åke Lundström, Stensele (AC) År 1999-11-17 "Familjenummer xxxx" 

Ossian Egerblad Böcker om nybyggare i Lycksele, Örträsk.
Dödsannonser från tidningen NORRA VÄSTERBOTTEN, "N.V. Dödsannons"
Cd-skiva: Piteanor 2000 CD och 2008 CD, framtagen av Pitebygdens Forskarförening
Cd-skiva: Sveriges befolkning 1890, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges befolkning 1890"
Cd-skiva: Sveriges befolkning 1900, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges befolkning 1900"
Sveriges befolkning 1950, från Arkiv Digital "Sveriges befolkning 1950"
Sveriges befolkning 1960, från Arkiv Digital "Sveriges befolkning 1960"
Cd-skiva: Sveriges befolkning 1970, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges befolkning 1970"
Cd-skiva: Sveriges befolkning 1980, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges befolkning 1980"
Cd-skiva: Sveriges befolkning 1990, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges befolkning 1990"
Cd-skiva: Sveriges dödbok 1950-1999, Sveriges släktforskarförbund. "Dödboken CD"
Cd-skiva: Sveriges dödbok 1947-2003, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges dödbok 3"
Cd-skiva: Sveriges dödbok 1947-2006, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges dödbok 4"
Cd-skiva: Sveriges dödbok 1901-2009, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges dödbok 5"
Detta material skall endast ses som en vägledning i din forskning, för att snabbare kunna hitta igen eventuella borttappade släktingar och att
ORIGINAL KÄLLAN alltid är den som gäller! Med reservation för eventuella feltolkningar!  MALÅ fs. AC 1744-1945 

Databasen innehåller Malå socken med sammanlagt 182 byar. Byarnas innevånare har redovisats från 1744-1945, familjevis.
Malå socken tillhörde Arvidsjaur (BD) och Lycksele (AC) församling till 1862, varför databasen innehåller uppgifter för Arvidsjaur (BD) och Lycksele (AC) socken från 1744 för berörda byar.
Ambitionen har varit att försöka få med samtliga personer som vistats kortare eller längre tid i Malå från och med 1862.

Malå bildade egen kapellförsamling 1852 och fick eget kapell med predikant.
I kapellet, som invigdes 1852, hölls kyrkhelg av prästen från Arvidsjaur fyra gånger årligen, och vanliga söndagar förrättades gudstjänsten ofta av Mörtsell. Sedan riksdagen beviljat medel till inköp av ett prästlöneboställe samt beviljat ett årligen utgående bidrag till prästlön, kunde en kapellpredikant tillsättas 1862. Från och med detta år fick kapellaget även egen kyrkobokföring. 
Genom kungl. brev av den 30 dec. 1880 blev församlingsbildningen definitiv, i det att Malå blev eget pastorat.

OBS: ingår nu mera i Lycksele CD-skivan

 NORSJÖ fs.  AC 1743-1900

 Databasen innehåller personuppgifter från Norsjö sockens samtliga byar från 1743 - 1900. Byarnas invånare redovisas familjevis. Norsjö, utbrutet ur Skellefteå landsförsamling (AC) som kapellag 1811, blev egen församling 1834. Före 1860 hörde en liten del av Norsjö till Norrbottens Län.
Ambitionen har varit att försöka få med samtliga personer som vistats kortare eller längre tid i Norsjö från och med 1811.
Databasen som innehåller 27.983 personer.

Uppgifterna är huvudsakligen hämtade ur mikrofilmade husförhörslängder och födelselängder.
I källhänvisningen anges församling, seriesignum, volymnummer, årtal och sidnummer samt mikrokortets bladnummer (ex. Norsjö AI: 3 1837-42 s.113 b.3/4) där personerna påträffats första gången.
Övriga källor samt de förkortningar som använts i databasens källhänvisning inom situationstecken:
Skellefteå Socken 1650-1790, Ulf Lundström (red), Umeå, 2001. "Skellefteå Socken 1650-1790 s. xxx"
Samer och Nybyggare i Inlandet, en Cd-skiva av Kjell-Åke Lundström, Stensele (AC) År 1999-11-17 "Familjenummer xxxx" 
Sorsele Släkter från nutid till 1600-talet, bok 2. Thea Hällberg, Linköping 2002. "T:H. Sorsele bok 2" 
Dödsannonser från tidningen NORRA VÄSTERBOTTEN, "N.V. Dödsannons" 
Cd-skiva: Sveriges dödbok 1950-1999, Sveriges släktforskarförbund. "Dödboken CD"
Cd-skiva: Sveriges dödbok 1947-2003, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges dödbok 3"
Cd-skiva: Sveriges dödbok 1947-2006, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges dödbok 4"
Sveriges befolkning 1950, från Arkiv Digital "Sveriges befolkning 1950"
Sveriges befolkning 1960, från Arkiv Digital "Sveriges befolkning 1960"

Cd-skiva: Sveriges befolkning 1970, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges befolkning 1970"
Cd-skiva: Sveriges befolkning 1980, Sveriges släktforskarförbund. "Sveriges befolkning 1980" 
Cd-skiva: Piteanor 2000 CD, Pitebygdens Forskarförening 
Detta material skall endast ses som en vägledning i din forskning, för att snabbare kunna hitta igen eventuella borttappade släktingar och att ORIGINALKÄLLAN alltid är den som gäller! Med reservation för eventuella feltolkningar!
 

CD-skivorna är i HTML format, och kan läsas med Windows operativsystem 98 och nyare.

 


Start sida