Lars försöker hitta fisk

Bild tagen i Saxån 2003-07-20

Tillbaka